An tÚdarás Scrúdaithe

Is é an tÚdarás Scrúdaithe an foras rialaithe i gcomhair gach ceann de na scrúduithe TMRF, TCRG, ADCRG agus BG a eagraítear ar fud an domhain. Bíonn sé ag plé le cúrsaí a bhaineann le Grádscrúduithe chomh maith.
Déanann ár mBord maoirsiú ar líon na scrúduithe agus ar ionad gach scrúdaithe faoi leith.
Má tá ceist agat i dtaobh ceann ar bith de na scrúduithe seo, is féidir tuilleadh eolais a fháil ach dul i dteagmháil le Claire Gillespie in oifig an Choimisiúin.