Oifigeach um Cosaint Leanaí

Tá Teagmhálaí Ainmnithe ann atá freagrach as a chinntiú go gcloítear leis na gnáth-nósanna imeachta tuairisceoireachta agus go ndéantar pé ábhair imní a bheadh ann i dtaobh cosaint leanaí a chur in iúl go tráthúil don duine ainmnithe in TUSLA, an Ghníomhaireacht Leanaí agus Teaghlaigh (Poblacht na hÉireann) nó don Gharda Síochána i gcás éigeandála nó i gcás nach mbeadh TUSLA ar fáil.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.